DOTACJE UE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez budowę zespołu silosów zbożowych wraz z obiektem gromadzenia odpadów stałych.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: wprowadzenie innowacji na poziomie przedsiębiorstwa