UNIA

 

P.P.H.U. KAMPOL  Krzysztof Łuźniak

Informuje, że otrzymało dofinansowanie  projektu w  ramach  działanie 3.4

Dotacje na kapitał obrotowy.

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla  P.P.H.U KAMPOL Krzysztof Łuźniak

Dofinansowanie projektu z UE: 113.193,23 zł

Okres realizacji: 01.08.2020 - 31.08.2020