Producent
Grochu łuskanego, Kaszy jaglanej, Kaszy gryczanej, Kaszy jęczmiennej
Producent karmy dla gołębi
Nasza oferta karm: Biuro obsługi klienta
P.P.H.U. KAMPOL
ul. Wieluńska 12a; 97-438 Rusiec
tel. 43 676 61 32; tel. 43 676 67 05
fax. 43 676 61 32; kom. 502 522 700
e-mail: info@kampolrusiec.pl

Aktualności

2018-07-06

RODO

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów oraz Dostawców stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „KAMPOL” ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.


Więcej

RODO

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów oraz Dostawców stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „KAMPOL” ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Szanowni Państwo

 

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów, Dostawców stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „KAMPOL” ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących, na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie Państwa danych w naszej firmie.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KAMPOL” - Krzysztof Łuźniak  

z siedzibą w Ruścuul. Wieluńska 12A, 97-438 Rusiec

 

 1. Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji zamówień handlowych i nadzoru nad systemami zarządzania,
 • wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego
 • związanym z działalnością marketingową firmy PPHU KAMPOL.

 

 1. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • aktualizacji danych osobowych,
 • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania części swoich danych

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu transakcji handlowej dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego przepisami prawa podatkowego i rachunkowego, tj. przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin rozliczenia podatku.

 

 1. Jakie są podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

 1. Do kogo mogą się Państwo zgłosić w sprawie przetwarzania swoich danych?

W Firmie „KAMPOL” możecie Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem pod adresem e-mail  biuro@kampolrusiec.pl

 1. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez tych danych Firma „KAMPOL” nie będzie mogła zawrzeć i realizować umowy z Państwem.

 1. Komu możemy przekazać Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:

 • firmy dostarczającej pocztę i przesyłki,
 • firmy transportowe,  kancelarii prawnej obsługującej  PPHU  KAMPOL, 
 • firmy obsługującej stronę  internetową oraz  pocztę elektroniczną,
 •  uprawnionych organów państwowych i publicznych oraz  banków.

 

 1. Do kogo mogą Państwo wnieść skargę

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Administrator w Firmie „KAMPOL” deklaruje, że wszyscy pracownicy przechodzą pełne szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Szczególny nacisk kładzie się na kontrole dostępu do danych osobowych oraz do systemów informatycznych przetwarzających te dane. Do przetwarzania danych i informacji dopuszczone są wyłącznie osoby dla których dostęp do danych jest uzasadniony i niezbędny do wypełniania obowiązków służbowych pracownika.

 

 

Copyright © P.P.H.U. Kampol 2015 - Wszystkie prawa zastrzeżone